advertisement

ประกันสังคม เคลียร์ สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เจ็บป่วยยังใช้สิทธิ บัตรทอง ได้หรือไม่

22 ก.ค. 64

ประกันสังคม ยืนยัน สมัครเป็น ผู้ประกันตน ม.40 ไม่กระทบ บัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังใช้สิทธิได้ตามเดิม

วันที่ 21 ก.ค.64 ประกันสังคม แจงข้อข้องใจ สมัครเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่กระทบสิทธิ บัตรทอง และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สมัครแล้วได้รับเงินชดเชยขาดรายได้

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่าง ๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว ยืนยัน ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ โดยแบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี
ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด
-
รวมวิธีสมัคร พร้อมเพย์ ผูกบัตรประชาชนของแต่ละธนาคาร รับเงินเยียวยาโควิด
-
เปิดขั้นตอน นายจ้าง-ลูกจ้าง ประกันสังคม ม.33 เช็กสิทธิ ได้หรือไม่ได้เงินเยียวยา

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่