ครม.อนุมัติ ลดค่าน้ำ ลดค่าไฟ ทั่วประเทศ นาน 2 เดือน เช็กเงื่อนไขเลย!

13 ก.ค. 64

ครม.อนุมัติ ลดค่าน้ำ ลดค่าไฟ ทั่วประเทศ นาน 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) เช็กเงื่อนไขเลย!

วันที่ 13 ก.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)  ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งรวมถึงมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ในพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.)  คาดใช้งบประมาณ 12,000 ล้านบาท 

ด่วน! ครม.เคาะแจก เงินเยียวยา แรงงานฟรีแลนซ์ ม.39-40 คนละ 5,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150หน่วย/เดือน
    - กรณีน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง
    - กรณีมากกว่าเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64
  3. ผู้ใช้ไฟฟ้า 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 50
  4. ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- กิจการขนาดเล็ก(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

- กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

ค่าน้ำประปา

  • ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค. 64) 

2 แสนร้านค้านอกประกันสังคม เฮ! รับ เยียวยาโควิด 3,000 บาท ผ่านแอปฯ ถุงเงิน

ด่วน! ครม.เคาะ จ่ายเงินเยียวยา กิจการก่อสร้าง-ที่พักแรม-ร้านอาหาร พื้นที่สีแดงเข้ม 

advertisement

ข่าวยอดนิยม