close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

โควิดกรุงเทพ วิกฤติหนัก! กรมการแพทย์ เผย รองรับผู้ป่วยโคม่าได้อีกแค่ 20 เตียงเท่านั้น

0
22 มิ.ย. 64

โควิดกรุงเทพ น่าเป็นห่วง กรมการแพทย์ เผย เหลือเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยอาการโคม่าแค่ 20 เตียงเท่านั้น ยันทุกภาคส่วนเร่งหาเตียงให้ผู้ป่วยอย่างเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่มากกว่า 1,000 รายต่อวัน เป็นเวลาต่อเนื่องกว่า 2 เดือน ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มสีแดงคือกลุ่มที่มีอาการหนักจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และกลุ่มผู้ป่วยสีเหลืองซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการปานกลางหรือมีปัจจัยเสี่ยงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ทำให้มีความต้องการเตียงในกลุ่มนี้สูงขึ้น
ข้อมูลจากวันที่ 21 มิถุนายน 2564 พบว่าในขณะนี้จำนวนเตียงในสถานพยาบาลภาครัฐ ผู้ป่วยโควิดสีแดงมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 409 ราย เหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีแดงเพียงประมาณ 20 เตียงเท่านั้นซึ่งต้องเก็บไว้สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉินหรือต้องรับการผ่าตัดหรือการช่วยเหลือเร่งด่วน ในขณะที่ผู้ป่วยโควิดสีเหลืองมีจำนวนครองเตียงอยู่ที่ 3,937 ราย และเหลือเตียงสำหรับการรองรับผู้ป่วยโควิดสีเหลืองอีกประมาณ 300 รายเท่านั้น จากสถานการณ์ที่จำนวนเตียงเหลือน้อยในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการประสานงานผ่านระบบจัดหาเตียง 1668 มีความล่าช้าบ้าง เนื่องจากต้องบริหารเตียงที่เหลืออยู่ก่อนจึงจะสามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ ทำให้สถานการณ์เตียงโรคโควิด 19 ในเขตกทม. ณ ขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ขอยืนยันว่าทุกภาคส่วนได้ร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้ป่วยโควิด 19 ได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

2

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ 30 ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว ถึง 31 ส.ค. 64

19k
2 ส.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ) ใจความสำคัญการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทำให้พบการติดเชื้อจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่อง โดยออกข้อกำหนด 11 ข้อ ทั้งนี้ได้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด ตามคำสั่ง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 ที่ 11 /2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมฯ

ข่าวเด่นในหมวดหมู่