close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

เปิดเงื่อนไข ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต่างชาติฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจโควิด-กักตัว 14 วันในจังหวัด

0
21 มิ.ย. 64

21 มิ.ย. 64 ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) กำลังจะเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ซึ่งโครงการนี้เป้นโครงการนำร่องการเปิดประเทศของไทย โดยจะให้ ภูเก็ต เป็นโมเดลของจังหวัดอื่นๆ ซึ่ง ภูเก็ต sandbox มีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้


“ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ปลุกคลื่นท่องเที่ยวสู้โควิด โรงแรมจัดโปรฯแรงดึงคน 


เงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศผ่านโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์


- ต้องเป็นชาวต่างชาติและบินลงที่จังหวัดภูเก็ต

- ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

- ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว

- ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา

- ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นๆได้


นักท่องเที่ยวที่สามารถร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยไม่ต้องกักตัว


1 ผู้เดินทางอายุ 18 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ของวัคซีนแต่ละชนิด มีระยะเวลาการฉีดมากกว่า 14 วัน โดยเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง/ต่ำ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และททท.เลือกบางประเทศ


2 เด็กอายุ 12-17 6-18 ปี* สามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักกัน หากมาถึงภูเก็ตและเข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่สนามบินโดยออกค่าใช้จ่ายเอง


3 เด็กอายุต่ำกว่า 12 6 ปี* เดินทางกับพ่อแม่และผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีน


นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้าประเทศผ่าน ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ต้องเข้าพักในโรงแรม โรงแรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์: SHA+ Plus Hotels เท่านั้น


ทั้งนี้ เครื่องหมาย SHA+ คือ สัญลักษณ์มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย ออกโดยททท.และ สธ. เพื่อยืนยันมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่มีมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ หลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้ โดยมีการระบุว่าคุณต้องเข้าพักที่โรงแรม SHA Plus เพียงโรงแรมเดียวในช่วงใน 7 คืนแรก จากนั้นคุณจะสามารถย้ายไปโรงแรมอื่นๆใน 7 คืนหลัง ได้ ในกรณีที่คุณเข้าพักในภูเก็ตน้อยกว่า 14 คืน คุณต้องเดินทางกลับโดยใช้สนามบินนานาชาติภูเก็ต


นักท่องเที่ยวสามารถจองโรงแรมผ่าน OTA หรือเว็บไซต์จองที่พักออนไลน์ต่างๆ (เช่น Booking.com, Agoda.com) หรือโรงแรมโดยตรง และเมื่อทำการจ่ายเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมจะทำการป้อนข้อมูลการจองของแขกเข้าไปยังระบบ SHA Plus Booking Authentication System (SHABA) เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองอย่างเป็นทางการ


ขณะนี้มีโรงแรมที่พักในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SHA และมีพนักงานของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งจะได้รับสัญลักษณ์เป็น SHA+ มีจำนวนทั้งสิ้น 280 แห่งแล้ว


ด้าน นักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต จะต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่น (ThailandPlus) เครื่องติดตามตัว และต้องรายงานตัวกับโรงแรมหรือเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการออกนอกพื้นที่ หรือเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามต่างๆ


ส่วนประเทศที่สามารถเข้าร่วมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะเปิดสำหรับนักเดินทางที่บินมายังประเทศไทยจากประเทศเสี่ยงต่ำ และปานกลาง รายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รายชื่อที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ในลิงค์นี้ โดยจะมีการอัปเดตทุกสองสามสัปดาห์ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ททท. ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อประเทศรายชื่อดังนั้นจึงคาดว่ามีประเทศอื่นๆ เพิ่มเติม


เอกสารที่ต้องใช้


การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าร่วม Phuket Sandbox ผู้เดินทางจะต้องยื่นขอ Certificate of Entry (COE) หรือ ใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศไทยเช่นเดียวกับทุกคนที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผู้โดยสารต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และต้องส่งหลักฐานการฉีดวัคซีนเมื่อลงทะเบียน COE


ชาวต่างชาติจะต้องมีวีซ่าและกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมรวมถึงการรักษาที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 USD ที่ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่เข้ามาในประเทศไทย สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ประกันโควิด COVID-19 Insurance สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศไทย หรือคุณสามารถคลิกเพื่อซื้อแพ็คเกจประกันภัยพิเศษของ AXA Thailand insurance ออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย


ในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต คาดว่านักท่องเที่ยวยังคงจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่าปลอด COVID​-19 หรือ COVID-19 free certificate ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทยและใบรับรองการฉีดวัคซีน สำหรับเด็กต้องผ่านการทดสอบ COVID-19 ที่สนามบิน


อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 โดยออกค่าใช้จ่ายเอง โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งให้บริการตรวจ coronavirus และแพ็คเกจของการตรวจ COVID-19 แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับประเภทของการทดสอบและสถานที่ตรวจ ค่าใช้จ่ายของการทดสอบ COVID-19 แบบ RT-PCR อยู่ที่ประมาณ 2,500-4,000 บาทต่อคน และการทดสอบแบบ rapid Antigen test อยู่ที่ประมาณ 500-1,000 บาทต่อคน


อนึ่ง หากมีการระบาดของโรคโควิด-19 จนพบผู้ติดเชื้อเกิน 13 รายต่อวัน อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงาน Phuket Sandbox


ภูเก็ต จังหวัดฉีดวัคซีนมากที่สุดในไทย เกิน 60% แล้ว 


ไม่มี ภูเก็ต เปิดรายชื่อ 16 จังหวัดสีขาว ไร้ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่