advertisement

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บพร้อมลงทะเบียน 21 มิ.ย. รับ 7,000 บาท

17 มิ.ย. 64

www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com เปิดเว็บพร้อมลงทะเบียน 21 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 6:00-22:00 น. ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 เวลา 6:00-23:00 น.

เทียบความต่าง คนละครึ่งเฟส 3 กับ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เลือกอันไหนดี 

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นโครงการใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน ที่ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ

ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ ผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังกับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงิน ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงินสนับสนุนในรูปของบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voucher)

โดยวงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน และยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกต้นเดือนถัดไป โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ โดยวงเงินสำหรับการดำเนินโครงการรวม 28,000 ล้านบาท

ลงทะเบียนได้ที่ ยิ่งใช้ยิ่งได้

คลัง แจงประเด็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อดใช้สิทธิ คนละครึ่ง - ยิ่งใช้ยิ่งได้ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีคนคืน 1,195 ราย ขอเปลี่ยนรับสิทธิ คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ แทน 

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่