close sticky

เราชนะ สิ้นสุด 30 มิ.ย. คลังเตือนรีบใช้เงินให้หมด จ่ายไปแล้ว 269,318 ล้าน

0
17 มิ.ย. 64

17 มิ.ย. 64 ความคืบหน้าโครงการ เราชนะ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีการใช้จ่ายแล้ว รวมทั้งสิ้น 269,318 ล้านบาทโดยแยกได้ ดังนี้


คลัง ยัน คนละครึ่ง เราชนะ ​ข้อมูลของรัฐบาล เอกชนเอาไปใช้ไม่ได้ 


1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน100,590 ล้านบาท


2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 148,355 ล้านบาท และ


3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,373 ล้านบาท โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้วจำนวน 23.6 ล้านคนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด 33.2 ล้านคน


สุดท้ายนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า โครงการเราชนะจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิ์เหลือสำรวจวงเงินสิทธิ์คงเหลือของท่านและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)โทร. 021111122(ตลอด 24 ชั่วโมง)


เราชนะ กลุ่มเปราะบางเตรียมรับเงินเพิ่ม 1,200 บาท เข้าบัตรประชาชน 


เช็กเลย! เราชนะ งวดสุดท้าย 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตังแล้ววันนี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่