close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

โควิดกรุงเทพ คลัสเตอร์แคมป์พระราม3 ติดเชื้อแล้ว 252 คน รอผลอีก 106 คน

0
16 มิ.ย. 64

โควิดกรุงเทพ คลัสเตอร์แคมป์พระราม3 ติดเชื้อแล้ว 252 คน รอผลอีก 106 คน กทม.ลงตรวจเชิกรุกอีก 6 ตลาดเขตยานนาวา


วันนี้ (16 มิ.ย. 64) เวลา 08.30 น. นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance) ในตลาดและแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างพื้นที่เขตยานนาวา โดยมี นางสาวภาวนา ใจเสงี่ยม ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารสำนักงานเขตยานนาวา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมเฉพาะกิจด้านความมั่นคง ชุดบูรณาการร่วมกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.2 รอ. ร่วมลงพื้นที่


โควิดสายพันธุ์เดลตา ล่าสุดพบในไทย 496 คน คาด 3 เดือนลามแทนอัลฟา


รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงกำหนดลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดพื้นที่เขตยานนาวา ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตลาด โดยตรวจคัดกรองด้วยวิธีเก็บตัวอย่างน้ำลาย ซึ่งได้สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมายตลาดละ 75 คน รวมจำนวน 450 คน แบ่งพื้นที่การตรวจออกเป็น 2 จุด โดยจุดคัดกรองจุดที่ 1 บริเวณตลาดรุ่งเจริญ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีแผงค้าจำ นวน 422 แผง มีผู้ค้าคนไทย 200 คน และต่างด้าว 50 คน และตลาดไฮโซ มีแผงค้า จำนวน 98 แผง มีผู้ค้าคนไทย 31 คน และต่างด้าว 17 คน และจุดที่ 2 บริเวณวัดดอกไม้ คัดกรองกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าจากตลาดวัดดอกไม้ ตลาดลานทราย ตลาดเพิ่มทรัพย์ และตลาดบางโพงพาง


201963640_3574334792666116_12


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันกการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังในพื้นที่ รวมทั้งแผนการบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเฝ้าระวังตลาด ชุมชน และแคมป์ก่อสร้าง จะดำเนินการในระดับเขต และบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน


จากนั้น รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณแคมป์ที่พักคนงาน บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามที่ 3 ซอย 77 เพื่อติดตามมาตราการควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ของบริษัท ซึ่งพบผู้ติดเชื้อกลุ่มก้อนใหม่ (Cluster) โดยจากข้อมูล ณ วันที่ 2-15 มิ.ย. 64 มีจำนวนคนงานทั้งหมด 609 ราย พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 252 ราย รักษาอยู่ จำนวน 146 ราย และรอยืนยันผลตรวจ จำนวน 106 ราย


201305096_3574336439332618_32


ทั้งนี้ได้นำตัวผู้ที่ตรวจพบเชื้อจากแคมป์ดังกล่าว เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามทั้งหมดแล้ว และได้ดำเนินการปิดแคมป์ พร้อมดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ปรับปรุงด้านสุขลักษณะภายในแคมป์ที่พักคนงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในที่พักอาศัย รวมทั้งเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วย โดยสังเกตอาการระบบทางเดินหายใจ ตาแดง มีผื่น มีน้ำมูก ท้องเสีย เป็นต้น


หากพบคนงานมีอาการป่วยให้นำส่งตรวจที่โรงพยาบาล นอกจากนี้ยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างให้กับผู้ที่กักตัวภายในแคมป์ พร้อมได้กำชับให้สำนักงานเขตเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบแนวโน้ม และควบคุมการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดในพื้นที่ต่อไป


ยอดโควิด 16 มิ.ย. ป่วยใหม่ 2,331 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 40 ราย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 6.7 ล้านโดส


โรงเรียนในมหาสารคามแจ้งปิดเรียน หลังพบคลัสเตอร์งานบวชป่วยโควิดวันเดียว 18 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

3

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ 30 ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว ถึง 31 ส.ค. 64

18k
2 ส.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ) ใจความสำคัญการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทำให้พบการติดเชื้อจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่อง โดยออกข้อกำหนด 11 ข้อ ทั้งนี้ได้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด ตามคำสั่ง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 ที่ 11 /2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมฯ

ข่าวเด่นในหมวดหมู่