กทม.เดินหน้าปรับโฉม คลองผดุงกรุงเกษม เป็นของขวัญปีใหม่คนกรุง

15 มิ.ย. 64

วันนี้ (15 มิ.ย.64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ นางวัลยา วัฒนรัตน์ และนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กดว้าวเลย! คลองโอ่งอ่าง คว้ารางวัลระดับโลก 1 ใน 6 ประเทศ ต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์

ผู้ว่า กทม. ระบุ กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษมแบบบูรณาการ มีประโยชน์หลากหลาย อาทิ เป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อน และสามารถใช้เพื่อการออกกำลัง รวมทั้งเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่กลางกรุง ที่มีความสวยงามและปลอดภัย ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจะนำร่องบริเวณโซนหัวลำโพง ช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์ 36 ถึงสะพานกษัตริย์ศึก ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งทางบกและทางน้ำ และบริเวณโซนโบ๊เบ๊ ช่วงสะพานกษัตริย์ศึก ถึงสะพานเจริญราษฎร์ 32 ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เฉพาะทางน้ำ ระยะทางรวม 1,700 เมตร

9c8b5a1b43cf3d669b053a86b5a76

โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ทำหนังสือถึงกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษมและได้รับการอนุญาตแล้ว แต่ให้คงรูปแบบและโครงสร้างเดิมไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลง เนื่องจากคลองผดุงกรุงเกษมเป็นโบราณสถาน รวมถึงกรุงเทพมหานครได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ เนื่องจากโครงการบางส่วนอยู่ในพื้นที่การรถไฟ ทั้งนี้ขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบทั้ง 2 ส่วนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถดำเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเดือน ก.ค. 64 และได้ตัวผู้รับจ้างในเดือน ส.ค. 64 เริ่มดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษมได้ในเดือน ก.ย. 64 กำหนดแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 65 อย่างไรก็ตามจะเร่งการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 64 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่ตนรับผิดชอบ โดยพิจารณาดำเนินการในเนื้องานส่วนที่ไม่ต้องใช้งบประมาณควบคู่ไป เพื่อให้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว

3f327d54af8e0bea69fd8fe217474

ปรับโฉมใหม่! คลองโอ่งอ่างเป็นถนนคนเดิน เปิดล่องเรือ นักท่องเที่ยวแห่ถ่ายรูป (คลิป)

กทม. ออกประกาศแล้ว ผ่อนคลายกิจการ-กิจกรรม 5 ประเภท มีผลทันที

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่