close sticky

เช็กเลย! เปิดขั้นตอนร่วม คนละครึ่งเฟส 3 ผู้เคยได้รับสิทธิ คนลงทะเบียนใหม่ ทำยังไงบ้าง?

0
12 มิ.ย. 64

เปิดขั้นตอน-เงื่อนไขลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ผ่าน เป๋าตัง- www. คนละครึ่ง .com  14 มิ.ย.นี้ เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค.-31 ธ.ค.64


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะเปิดให้ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียนวันแรกในวันจันทร์ที่ 14 มิ.ย.64  เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับสิทธิ คือ ประชาชนสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้


สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น.-22.00 น. จนกว่าจะครบจำนวนไม่เกิน 31 ล้านคน  


เตรียมตัว! คนละครึ่งเฟส 3 ไม่จำกัดอาชีพ คนได้รับบำนาญ ลงทะเบียนได้ 14 มิ.ย.นี้


วิธีเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 

1. ผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐ อาทิ ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ ม.33เรารักกัน เราชนะ เป็นต้น หรือที่เคยใช้บริการกระเป๋าตังสุขภาพ หรือ วอลเล็ต สบม. สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ หรือลงทะเบียน ผ่าน www. คนละครึ่ง .com 


2. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐข้างต้นลงทะเบียนผ่าน www. คนละครึ่ง .com 


00_13


1623484004478วิธียืนยันตัวตน


เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วัน จากนั้น ขอให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง ได้แก่


1.ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย


2.ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้


3.ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ และสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์


ระยะเวลาการใช้จ่ายวงเงิน 1 ก.ค.-31 ธ.ค.64


เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการได้วงเงิน  3,000 บาท แบ่ง 2 งวด   • งวดแรก 1,500 บาท 1 ก.ค.-30 ก.ย.64 

  • งวดสอง 1,500 บาท 1 ต.ค.-31 ธ.ค.64


ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนในแต่ละรอบ สามารถสะสมยอดไว้ใช้ได้ หากงวดแรกใช้ไม่หมด เก็บสะสมใช้ได้ถึง 31 ธ.ค.64 


หากเปลี่ยนใจใช้ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" ถือว่าสละสิทธิ "คนละครึ่ง"


กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส  3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” (จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 21 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. - 22.00 น.) จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 28 มิ.ย.64 เวลา 22.00 น. ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่ได้รับสิทธิทันที


1623483855634

สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป (ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป ผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ที่มีสัญชาติไทยไม่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์) ผู้ประกอบการของกองทุนหมูบ้านหรือชุมชนเมืองหรือวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น. นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไปและผู้ประกอบการบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้


ในวันและเวลาเดียวกัน โดยผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการอื่นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com  หรือ www. ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตามที่ต้องการเข้าร่วม หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขา หรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ โดยธนาคารกรุงไทยฯ จะช่วยติดตั้งและแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า


เตรียมตัว! คลังเปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มอีก 16 ล้านสิทธิ


คลัง ยัน คนละครึ่ง เราชนะ ​ข้อมูลของรัฐบาล เอกชนเอาไปใช้ไม่ได้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่