advertisement

กรมการขนส่งเล็งปรับเกณฑ์ ใบขับขี่บิ๊กไบค์ อายุขั้นต่ำ 24 ปี อบรม 12 ชั่วโมง สอบปฏิบัติ 11 ท่า

7 มิ.ย. 64

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การอบรมและทดสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ หรือรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบมากกว่า 400 ซี.ซี. ไปยังกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณา แต่ปรากฏว่า

ดราม่า บริจาคเงินออนไลน์ ได้เงิน 1.9 ล้าน แต่มีบ้าน รถ บิ๊กไบค์ สวนทุเรียน 

ทั้งนี้ เกือบทุกหน่วยงานได้มีการท้วงติงเกี่ยวกับเกณฑ์อายุขั้นต่ำ 18 ปีบริบูรณ์นั้นไม่เหมาะสม เพราะเห็นว่ามีอายุน้อยเกินไป ควรมีการเพิ่มอายุให้มากกว่านี้ เนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทักษะในการขับขี่และการตัดสินใจมากกว่าจักรยานยนต์ปกติ

สำหรับ เกณฑ์การขอรับใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์ใหม่จะแบ่งผู้ขับขี่ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีใบขับขี่จักรยานยนต์อยู่ก่อนแล้ว และครอบครองบิ๊กไบค์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถยื่นขอรับใบขับขี่ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องทดสอบการขับขี่หรืออบรมภาคปฏิบัติ โดยเจ้าของใบขับขี่จะต้องมีชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อผู้ครองครองรถบิ๊กไบค์
กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติอยู่ก่อนแล้ว โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี จะต้องเข้ารับการทดสอบขับขี่และอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ก่อน
กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทใดมาก่อน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 24 ปีเต็ม จึงจะสามารถยื่นขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์ได้ โดยจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการขับขี่บิ๊กไบค์ และทดสอบขับขี่ด้วย

ในส่วนของเกณฑ์การอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่บิ๊กไบค์จะต้องผ่านการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน 12 ชั่วโมง โดบแบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎีจำนวน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 หมวดการอบรม ได้แก่ ผู้ขับขี่, ยานพาหนะ, สภาพแวดล้อมในการขับขี่, การคาดการณ์อุบัติเหตุขณะขับขี่บนท้องถนน และการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

อีกหนึ่งส่วนเป็นการอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติจำนวน 10 ชั่วโมง พร้อมทั้งทำการทดสอบท่าขับขี่จำนวนทั้งสิ้น 11 ท่า ประกอบด้วย

- การเบรกตามระยะที่กำหนด

- การเบรกกะทันหัน

- การทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง

- การเข้าโค้งรูปแบบต่างๆ

- การทรงตัวบนลูกระนาดและพื้นที่ขรุขระ

- การทรงตัวบนกระดานแคบ

- การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูปตัว S

- การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูปตัว Z

- การทรงตัวบนพื้นที่ทางแคปรูปเลข 8

- การหยุดและการขึ้นทางลาดชัน

- การเปลี่ยนเกียร์ก่อนเข้าโค้ง

อนึ่ง ใบขับขี่บิ๊กไบค์จะมีลักษณะแตกต่างไปจากใบขับขี่รถจักรยานยนต์ปกติ โดยจะมีรูปรถบิ๊กไบค์แสดงในใบขับขี่ด้วย

จดหมายถึงนายกฯ เร่งแก้ปัญหา บิ๊กไบค์ ก่อนออกกฎหมายที่ทำให้คนตายบนถนนเพิ่มขึ้น https://www.amarintv.com/news/detail/69747

ครม.ไฟเขียวกฎใหม่ ขับ “บิ๊กไบค์” ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ-ใช้ใบรับรองแพทย์ https://www.amarintv.com/news/detail/45112

advertisement

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่