close sticky

สถานทูต สหรัฐฯ เปิดเอกสาร สนับสนุนไทยสู้โควิด มากกว่าพันล้านบาท

0
5 มิ.ย. 64

จากกรณีวันที่ 3 มิ.ย.64 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ผู้นำ สหรัฐฯ เปิดเผยรายละเอียดแผนการแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 ให้นานาประเทศทั่วโลก จำนวน 25 ล้านโดส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานโดยรวมของคณะบริหารภายใต้การนำของไบเดน ที่มุ่งแบ่งปันวัคซีน 80 ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ โดยจำนวนโควต้า 7 ล้านโดส แบ่งให้กลุ่มประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายชื่อประเทศไทย รวมอยู่ด้วยนั้น 


โจ ไบเดน เผยแผนแบ่ง วัคซีนโควิด ช่วยนานาประเทศ 80 ล้านโดส ไทย ได้ด้วย


เมือวันที่ 4 มิ.ย.64 ทาง สถานทูตสหรัฐฯ ได้เปิด เอกสารข้อเท็จจริง สหรัฐฯ สนับสนุนไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ระบุว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศกรอบความร่วมมือเพื่อแบ่งปันวัคซีนจำนวน 80 ล้านโดสทั่วโลกภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ในแผนการส่งมอบวัคซีน 25 ล้านโดสแรก จะมีวัคซีนจำนวน 7 ล้านโดสที่มอบให้กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย รวมถึงประเทศไทย โดยเพิ่มเติมจากความช่วยเหลือมูลค่า 4,000 ล้านเหรียญที่สหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะมอบให้กับโครงการ COVAX


รัฐบาลสหรัฐฯ มอบความช่วยเหลือให้ไทยเพื่อรับมือกับโรคโควิด-19 รวมมูลค่า 30 ล้านเหรียญ (ราว 930 ล้านบาท) โดยในจำนวนนี้เป็นการบริจาคเครื่องช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันรวมมูลค่า 17.5 ล้านเหรียญ (ราว 544 ล้านบาท) ให้กับแพทย์และพยาบาลไทย รวมทั้งความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยในค่ายตามแนวชายแดน


ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐฯ (U.S. CDC) ได้มอบความช่วยเหลือเพิ่มเติมมูลค่า 13 ล้านเหรียญ (ราว 404 ล้านบาท) โดยทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับกระทรวงสาธารณสุขของไทย


 ส่งเสริมการตอบโต้โรคโควิด-19 ของไทยในทุกระดับ  • การตรวจหาการติดเชื้อ: องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ตลอดจน U.S. CDC และกองทัพสหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจวินิจฉัย โดย USAID ช่วยไทยยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 รายแรกที่เดินทางมาจากต่างประเทศเมื่อเดือนมกราคม 2563

  • การเฝ้าระวังชายแดน: U.S. CDC พัฒนาศักยภาพโครงการเฝ้าระวังในค่ายอพยพ 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในตัวอย่างส่งตรวจไปแล้วกว่า 1,500 ตัวอย่าง และตรวจพบการระบาด 3 แห่ง ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในค่ายตระหนักถึงสถานการณ์การระบาดได้โดยเร็วและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูง

  • การรักษา: USAID สนับสนุนการให้คำปรึกษาทางออนไลน์และมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเพื่อช่วยให้กลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น โดยรวมไปถึงกลุ่มผู้อพยพ

  • การพัฒนาวัคซีนและยา: นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของสหรัฐฯ กำลังร่วมมือกับภาคีชาวไทยศึกษาวิจัยวัคซีนในประเทศเพื่อเร่งรัดความพยายามในการปกป้องคนไทยในอนาคต

  • การบริจาคชุด PPE: รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บริจาคเครื่องช่วยหายใจ หน้ากากช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย แว่นตานิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันรวมมูลค่า 17.5 ล้านเหรียญให้กับแพทย์และพยาบาลไทย รวมทั้งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยในค่ายตามแนวชายแดน

  • โครงการให้ความรู้กับผู้อพยพ: U.S. CDC และ USAID ดำเนินกิจกรรมกับชุมชนผู้อพยพ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษาความสะอาดเพื่อยุติหรือลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 แก่ผู้อพยพและประชากรกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 117,601 คน

  • การช่วยเหลือผู้กักตัว: USAID ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ใน 69 จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยได้รับการแจกจ่ายชุดยังชีพ 188,203 ชุด พร้อมทั้งน้ำดื่ม (มูลค่าเกือบ 4 ล้านเหรียญ) ได้โดยตรงและรวดเร็ว

  • การวิจัย: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐฯ ในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของไทยศึกษาวิจัยโครงการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรหลัก


u.s.-support-for-thailand-to-


โจ ไบเดน แจก วัคซีนไฟเซอร์ โมเดอร์นา และอีก 2 ยี่ห้อดัง รวม 80 ล้านโดส ช่วยนานาชาติสู้โควิด


วัคซีนซิโนแวคลอต 2 ถึงไทยแล้ว! รัฐบาลจีนบริจาคให้ 500,000 โดส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม