close sticky

ล็อกดาวน์เพชรบุรี 6 ตำบล อ.เขาย้อย เจอติดโควิดเพิ่ม 745 ราย

137
30 พ.ค. 64

ผู้ว่าฯ สั่ง ล็อกดาวน์เพชรบุรี 6 ตำบล ในอำเภอเขาย้อย หลังเจอผู้ติดเชื้อโควิดวันเดียวพุ่ง 745 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.64 เป็นต้นไป


จากกรณีที่ศูนย์โควิด-19 เพชรบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อวันนี้ (30 พ.ค.64) เพิ่ม 754 รายติดเชื้อสะสม 5,191 ราย และเสียชีวิตสะสมแล้ว 7 คน


คลัสเตอร์โรงงานเขาย้อย จ.เพชรบุรี ติดโควิดเพิ่มอีก 231 รายล่าสุด นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีการออกคำสั่ง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในบางตำบลของอำเภอเขาย้อย

ใจความระบุว่า ห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลบางค็ม ตำบลสระพัง และตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่ ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ 


หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจเป็นความผิดตามตามมาตรา 50 มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมี่นบาท หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


โควิดเพชรบุรี วุ่น แรงงานต่างด้าวประท้วงขอออกจาก โรงพยาบาลสนามเขาย้อย
คลัสเตอร์เพชรบุรี ทำยอดผู้ติดเชื้อต่างจังหวัด แซง กทม.-ปริมณฑล


 193334939_4311910152206912_39


192178322_4311910498873544_96


191775800_4311910205540240_23


193426105_4311910488873545_76


 


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่