close sticky

แจง เราชนะ ขึ้นจ่าย 9,000 เป็นยอดรวม กลุ่มผ่านคัดกรองรับ 8,000 บาท 22 พ.ค.

0
19 พ.ค. 64

เราชนะ 19 พ.ค. 64 กรณีจำนวนเงินเยียวยาในสัปดาห์นี้ จะมีเพียงสองกลุ่มที่ได้รับเงินคือ กลุ่มเราชนะที่รับเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะได้รับเงิน 1,000 ในวันที่ 20 พ.ค. โดยใน แอปพลิเคชั่นเป๋าตังค์ จะขึ้นยอดเงินรวม 9,000 เป็นการนับรวมยอดการเยียวยารอบที่ผ่านมา กับรอบใหม่ ซึ่งจะมีการโอนเงินให้ สัปดาห์ละ 1,000 บาท


เราชนะ ประกาศผลทบทวนสิทธิ์ กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 


ทั้งนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ทั้งนี้


ส่วนผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บาท


สำหรับใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท และกลุ่มบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) จะได้รับเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาท พร้อมกัน


ขณะที่กลุ่ม ม.33เรารักกัน จะขึ้นยอดรวม ซึ่งสะสมมาจากการเยียวยารอบที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มม.33เรารักกันจะได้รับโอนเงินงวดแรก เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 24 พฤษภาคม จำนวน 1,000 บาท


รอรับเงินเยียวยา 2,000 เราชนะ โอน 20 พ.ค. ม33เรารักกัน จ่าย 24 พ.ค. นี้ 


สินเชื่อโควิดออมสิน ขยายฐานเป็น 6 ล้านคน กู้แล้วกู้ได้อีก 


16212286456

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม