close sticky

สถานทูตไทยใน อิสราเอล เสียใจ 2 แรงงานไทยดับ เตือนรีบหลบภัยเมื่อได้ยินเสียงไซเรน

19 พ.ค. 64

วันที่ 18 พ.ค.64 เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศ อิสราเอล เผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง แรงงานไทยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ระบุ 


ปาเลสไตน์ ดับทะลุ 200 อิสราเอล อ้างสังหารผู้นำในกาซา แรงงานไทยตาย 2 


ตามที่เกิดเหตุการณ์โจมตีจากพื้นที่ฉนวนกาซา เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 18 พ.ค.2564 ส่งผลให้แรงงานไทยในอิสราเอล ซึ่งพักอาศัยที่นิคมเกษตรกรรม Ohad ใกล้พื้นที่ฉนวนกาซา เสียชีวิตจำนวน 2 คน และได้รับบาดเจ็บจำนวน 8 คนนั้น


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอย้ำให้พี่น้องชาวไทยในอิสราเอลทุกท่านติดตามข้อมูล ข่าวสาร ปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัด และเมื่อมีเสียงไซเรนเตือนภัย ขอให้ทุกท่านรีบเข้าหลบภัยในสถานที่หลบภัยโดยเร็ว


ในกรณีฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ 054-636-8150 หรือ inbox ข้อความมาที่เฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตฯ "Royal Thai Embassy, Tel Aviv" หรือ "ทุกเรื่องเมืองยิว"  


scan2021-05-18_234324


สื่อก็ไม่เว้น! อิสราเอล ทิ้งระเบิดถล่มฮามาส ตึกสำนักข่าวดังพังครืน 


อิสราเอล ยกระดับโจมตี ฉนวนกาซา ชาวปาเลสไตน์ดับทะลุ 100 ราย  


 


ข่าวยอดนิยม