close sticky

ประวิตร นั่งหัวโต๊ะถกโปรเจกต์อวกาศ ย้ำ! บูรณาการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศ

46
12 พ.ค. 64

ประวิตร นั่งหัวโต๊ะถกโปรเจกต์อวกาศ ย้ำ! บูรณาการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศ


วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

พล.อ.ประวิตร ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของดาวเทียมธีออส (THEOS) ซึ่งประกอบด้วยการจัดหาดาวเทียมหลัก ดาวเทียมเล็ก และระบบภาคพื้นดิน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น AIP เพื่อดึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และรับทราบรายงานแนวทางการนำเทคโนโลยี ทางด้านภูมิสารสนเทศในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.เกษตรเชิงพื้นที่อาหาร 2.สุขภาพและคุณภาพชีวิต 3.พลังงานทดแทน และ 4.การท่องเที่ยว

พล.อ.ประวิตรได้รับทราบรายงานการจัดหาดาวเทียม NAPA-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของกองทัพอากาศ มีน้ำหนัก 5.73 กก. และได้นำขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เมื่อ 3 ก.ย.63 ที่ความสูง 530 กม. เหนือพื้นโลก สำหรับการใช้งานระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม ของกลาโหมจะมีการดำเนินการในอนาคตต่อไป

จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน หลังสิ้นสุดสัญญาจนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียมและให้เสนอ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา ก่อนให้ดีอีเอส ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับขอให้ดีอีเอสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด บูรณาการทำงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศของประเทศอย่างจริงจัง ต้องคำนึงถึงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และไม่ให้เกิดผลกระทบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นสาธารณประโยชน์อย่างทั่วถึงในอนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่