สธ. แถลงความก้าวหน้า ฉีดวัคซีนโควิด19 ในไทย พร้อมกางตัวเลขคงคลัง ยาฟาวิพิราเวียร์

สธ. แถลงความก้าวหน้า ฉีดวัคซีนโควิด19 ในไทย พร้อมกางตัวเลขคงคลัง ยาฟาวิพิราเวียร์

300
6 พ.ค. 64

กระทรวงสาธารณสุข แถลงความก้าวหน้า ฉีดวัคซีนโควิด19 ในไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 5 พ.ค. 64 พร้อมกางตัวเลขคงคลัง ยาฟาวิพิราเวียร์


วันที่ 6 พ.ค. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน โดย นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในไทย โดยมีข้อมูลดังนี้

จำนวนการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย (จำนวนจัดสรรวัคซีนทั้งหมด 2,396,926 โดส)

จำนวนการได้รับวัคซีนวันที่ 5 พ.ค. 64 รวม 28,758 โดส
- จำนวนผู้ที่รับวัคซีน เข็มที่ 1 17,155 ราย
- จำนวนผู้ที่รับวัคซีน เข็มที่ 2 11,603 ราย


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม 28 ก.พ. - 5 พ.ค. รวม 1,601,833 โดส แบ่งเป็น
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวนทั้งหมด 1,167,719 ราย
- Sinovac 108,5046 ราย
- Astrazeneca 82,673 ราย


จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 (ได้รับวัคซีนครบเกณฑ์) 434,114 ราย
- Sinovac 434,101 ราย
- Astrazeneca 13 ราย


ทั้งนี้ในส่วนของยาต้านไวรัส ฟาวิพิราเวียร์ 200 mg ปริมาณยาคงเหลือ ข้อมูลวันที่ 5 พ.ค.64
องค์การเภสัชกรรม คงเหลือ 951,600 เม็ด
สป.สธ. คงเหลือ 209,615 เม็ด
กรมการแพทย์ คงเหลือ 257,792 เม็ด
กรมควบคุมโรค คงเหลือ 46,464 เม็ด
รวมคงเหลือ คงเหลือ 1,465,471 เม็ด

ยา เรมเดซิเวียร์ 100 mg คงเหลือ 3,918 Vials


อย่างไรก็ตาม แบบแผนของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าต้องการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ มียอดคงคลังที่ 2,000,000 เม็ดซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อมาเพิ่มเติมเพื่อให้ยอดคงคลังถึงตามจำนวนดังกล่าว เนื่องจากมีการใช้ต่อเนื่องโดยตลอด


01630

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่