close sticky

สรุปมาตรการเยียวยาโควิด ระลอก 3 แจกเงินเพิ่ม 2 พัน เราชนะ - ม.33 ผุด ยิ่งใช้ยิ่งได้ แจก 7 พัน

6,159
5 พ.ค. 64

เปิดโผ มาตรการเยียวยาโควิด ระลอก 3 แจกเงินเพิ่ม 2,000 บาท "เราชนะ - ม.33" ผุด "ยิ่งใช้ยิ่งได้" แจก e-Voucher สูงสุด 7,000 บาท


วันที่ 5 พ.ค. 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี นำทีมแถลงมาตรการเศรษฐกิจ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอก 3 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

-โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาท 
เพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โครงการ ม.33 เรารักกัน  กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท 
เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

-โครงการคนละครึ่ง เฟส3 
วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายวันละไม่เกิน 150 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท  ยังมีโครงการดังนี้

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3  
กลุ่มเป้าหมาย 13.65 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
กลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” รัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564


โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลแจกอี-วอยเชอร์ วันละ 5,000-7,000 บาท


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ รัฐบาลเยียวยาเพิ่ม เดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่