advertisement

ศาลชี้ ธรรมนัส ไม่ผิดพัวพันค้ายาเหตุคดีเกิดตปท. เป็น ส.ส.-รมต. ต่อได้

5 พ.ค. 64

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 5 พ.ค. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ การอ่านคำวินิจฉัยเรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98 (10 )แฃะความเป็นรัฐมนตรี ของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง(4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตร 98 (10) หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เนื่องจากเป็นคำตัดสินของศาลรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย จึงไม่ผูกพันกฎหมายไทยตามหลักอำนาจอธิปไตยไทยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐอื่น อีกทั้งคำพิพากษาของรัฐใดก็จะมีผลต่อรัฐนั้นเท่านั้น จึงไม่ขาดคุณสมบัติ ดังนั้น สมาชิกภาพของ รอ. ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10)

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม