close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลแจกอี-วอยเชอร์ วันละ 5,000-7,000 บาท

0
5 พ.ค. 64

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ วันนี้ 5 พ.ค. 64 คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนชนในระยะเร่งด่วน มีมติเห็นชอบมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกเดือนเม.ย.คลี่คลายลง กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท ซึ่งมีโครงการใหม่คือ โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ รัฐบาลเยียวยาเพิ่ม เดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน 


ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ รัฐบาลจะสนับสนุนอี-วอยเชอร์ (E-Voucher) ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายสินค้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ใช้ได้สูงสุดวันละ 5,000 บาท ในเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2564 เพื่อไปใช้จ่ายในเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2564 2564 โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วม 31 ล้านคน


อย่างไรก็ตาม มาตรการเยียวยาผลกระทบประชาชนในส่วนลดภาระค่าครองชีพโดยการแจกเงินจะใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 225,000 ล้านบาท


แจกเพิ่ม คนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท เริ่ม ก.ค.-ธ.ค. นี้ 


เคาะแล้ว! ครม.ไฟเขียว เราชนะ-ม33เรารักกัน รับเพิ่ม 2,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

3

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับ 30 ล็อกดาวน์ - เคอร์ฟิว ถึง 31 ส.ค. 64

18k
2 ส.ค. 64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30 ) ใจความสำคัญการแพร่ระบาดของเชื่อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาทำให้พบการติดเชื้อจำนวนมาก จำเป็นต้องมีมาตรการต่อเนื่อง โดยออกข้อกำหนด 11 ข้อ ทั้งนี้ได้ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด ตามคำสั่ง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด - 19 ที่ 11 /2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมฯ