แจกเพิ่ม คนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท เริ่ม ก.ค.-ธ.ค. นี้

แจกเพิ่ม คนละครึ่งเฟส 3 คนละ 3,000 บาท เริ่ม ก.ค.-ธ.ค. นี้

5,289
5 พ.ค. 64

คนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 5 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้ง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหนึ่งในโครงการที่เห็นชอบคือ มาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” โดยจะแจกเงินให้คนละ 3,000 บาท จำนวนทั้งหมด 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 93,000 ล้านบาท ระยะเวลาเดือน ก.ค.-ธ.ค.64 


ทั้งนี้ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก และกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ตามสิทธิโครงการไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 31 ล้านคน


ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบมาตรการในระยะต่อไป เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกเดือนเม.ย.คลี่คลายลง กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท ซึ่งจะขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด(พ.ร.ก.)กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 จำนวนลุ่มเป้าหมาย 13.64 ล้านคน โดยให้เงินเพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน (ก.ค.-ธ.ค.2564)


 

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่