close sticky

โพลชี้ ประชาชนไม่รู้จัก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม สำหรับจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

433
21 เม.ย. 64

โพลพระปกเกล้าเผย ประชาชนร้อยละ 76 ไม่รู้จัก แอปพลิเคชัน หมอพร้อม ที่ทางรัฐบาลจะใช้สำหรับจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19


สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันสำรวจความคิดเห็นของประชาชน สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 22,830 ตัวอย่าง กระจายตามเพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-19 เม.ย.ที่ผ่านมา


ผลสำรวจพบว่าประชาชนในสัดส่วนร้อยละ 77.5 มีความต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ขณะที่ร้อยละ 22.5 บอกว่าไม่ต้องการแก้ไข โดยให้เหตุผลว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันดีอยู่แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ เสียเวลา และไม่มีประโยชน์ ขณะที่บางส่วนให้เหตุผลว่าไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง และไม่รู้จัก


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทำความรู้จักแอปพลิเคชัน หมอพร้อม สำหรับจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19


ทั้งนี้ โพลได้สอบถามถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่รัฐบาล กำลังประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการจองคิวฉีดวัคซีน โควิด-19 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อนเริ่มใช้จริง ผลปรากฏว่า


• ร้อยละ 19.7 ประชาชนบอกว่ารู้จักและใช้แอปพลิเคชัน หมอพร้อม
• ร้อยละ 4.3 ประชาชนบอกว่า รู้จัก แต่ไม่ใช้
• ร้อยละ 76 ประชาชนบอกว่า ไม่รู้จักแอปพลิเคชัน หมอพร้อม


564000003871001

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่