เราชนะ แจกเพิ่ม 7,000 บาท 2.4 ล้านคน ขยายเวลาสิทธิ์ถึง 30 มิ.ย. 64

เราชนะ แจกเพิ่ม 7,000 บาท 2.4 ล้านคน ขยายเวลาสิทธิ์ถึง 30 มิ.ย. 64

0
20 เม.ย. 64

โครงการ เราชนะ ได้รับการต่ออายุ หลังจากที่วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของ โครงการเราชนะ เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ สามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอคือ


เพื่อไทย จี้ รัฐบาล เยียวยาโควิด คนละ 15,000 บาท เป็นเงินสด 


การขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน กรอบวงเงินไม่เกิน 210,200 ล้านบาท โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ 33.5 ล้านคน หรือเพิ่มอีก 2.4 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,242 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท


นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุน ในส่วนของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ จากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564


อัปเดต เราชนะ รับสิทธิทะลุ 32.8 ล้านคน เงินสะพัดเกือบ 2 แสนล้านบาท 


เต้ มงคลกิตติ์ เสนอรัฐเยียวยาคนไทยทุกคน 7,000 บาท รับผิดชอบรมต.มีส่วนแพร่โควิด 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่