ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดสถานบันเทิงใน 41 จังหวัด อย่างน้อย 14 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดสถานบันเทิงใน 41 จังหวัด อย่างน้อย 14 วัน

0
9 เม.ย. 64

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปิดสถานบริการ สถานบันเทิง เป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน ใน 41 จังหวัด


เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการโดยให้ปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงแพร่โรค สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค


โดยสั่งปิดเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน โดยมีทั้งหมด 41 จังหวัด  ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ปทุมธานีนนทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี นครนายก สมุทรปราการ ชลบุรี ระยองจันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา ยะลา นราชิวาส นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี บุรีรัมย์เลย เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย ตาก เพชรบูรณ์


ส่วนสถานบริการซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อื่น ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวได้ หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในเขตพื้นที่นั้น


1617976447576

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่