ยาดมโป้ยเซียน
เชียงใหม่ สั่งเข้ม! ผู้มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน

เชียงใหม่ สั่งเข้ม! ผู้มาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน

0
8 เม.ย. 64

เชียงใหม่ประกาศ ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ นครปฐม ให้กักตัวเอง 14 วัน


วันที่ 8 เม.ย. 64 นายวีระพันธ์ฯ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังมีมติให้ ผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ควบคุมได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม เข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ต้องลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น CM Chana และต้องกักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมืองดการเดินทางโดยไม่จำเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่