รู้หรือไม่!? ค่าแรงวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเป็น 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงาน

รู้หรือไม่!? ค่าแรงวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเป็น 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงาน

0
6 เม.ย. 64

ทำงานนักขัตฤกษ์ ต้องได้ ค่าแรงวันหยุด กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มเป็น 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงาน


จากกรณีที่มีข่าว รปภ.รายหนึ่งได้ออกมาแฉ หลังถูกบริษัทแห่งหนึ่งดีดออกจากกรุ๊ปแชท พร้อมให้พ้นสภาพพนักงาน เนื่องจากเจ้าตัวถามเกี่ยวกับค่าแรงในการทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น


ไปไม่เป็น! รปภ.ถามเรื่อง ค่าแรงวันหยุด โดนดีดจากกรุ๊ป-พ้นสภาพพนักงานทางด้านสำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ระบุข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด และค่าแรงวันหยุด ดังนี้


การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด  1. ในกรณีที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะ เสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นก็ได้

  2. กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และกิจการอื่นตามที่กระทรวงจะได้กำหนดนายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานใน วันหยุดเท่าที่จำเป็นก็ได้ โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป

  3. ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า สองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที ก่อนที่ลูกจ้างเริ่ม ทำงานล่วงเวลา (ยกเว้นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน)


ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด  1. ถ้าทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวน ชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน

  2. ถ้าทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานนายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

  3. ถ้าทำงานในวันหยุดในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย


นิวซีแลนด์ ประกาศ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็น 437 บาทต่อชั่วโมง
โควิด ทำคนธุรกิจท่องเที่ยว-โรงแรม ตกงาน กว่า 1.45 ล้านคน ยังหางานใหม่ไม่ได้


1617672117701


 

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่