ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่ พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ว่าที่ พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

0
31 มี.ค. 64

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย-ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ว่าที่ พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์


เมื่อวันที่ 31 มี.ค. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


โดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือกแก่ ว่าที่พ.ต.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2564 ประกาศณวันที่ 31 มี.ค.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


1617199341598

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่