close sticky

รายได้เสริม! เชียงใหม่รับ ซื้อใบไม้แห้ง กิโลกรัมละ 2 บาท หวังลด PM2.5

0
31 มี.ค. 64

กรณีเชียงใหม่รับ ซื้อใบไม้แห้ง นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า จากกระแสข่าวใบไม้เปลี่ยนเป็นเงิน ที่ได้มีการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ทำให้ประชาชนสนใจและโทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการฯ จึงได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น


อาชีพใหม่ รับจ้างนอนค้างคืนในห้องหลอน พิสูจน์ว่ามีผีจริงหรือไม่ 


ทั้งนี้ จากเดิมที่มีแผนนำร่องไปจำนวน 34 หมู่บ้าน ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับแผนเพิ่มเติมตามกระแสความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยวันที่ 29 มีนาคม 2564 จะเป็นวันแรกที่เปิดรับซื้อใบไม้ที่บริเวณศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อประชาชนเมื่อนำใบไม้แห้งมาจำหน่ายจะมีการชั่งน้ำหนักและอัดเป็นก้อน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ โดยจะเปิดจุดรับซื้อไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.64 ส่วนประชาชนที่อยู่อำเภอรอบนอก หากต้องการจะเข้าร่วมโครงการ ทางคณะกรรมการฯ ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่แล้ว เพื่อให้ประชาชนนำใบไม้ไปรวบรวมและจำหน่ายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านได้ โดยไม่ต้องนำใบไม้ใส่ท้ายรถหรือบรรทุกเข้ามาในเขตพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่


อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการรับซื้อนั้น จะรับซื้อใบไม้แห้งเท่านั้น กิ่งไม้หรือใบสดจะไม่รับซื้อ รวมถึงหญ้าและใบไผ่ด้วยเช่นกัน จึงขอให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีการรับซื้อด้วย และหากใครที่มีน้อยก็สามารถที่จะรวบรวมใบไม้ที่ตนเองมีอยู่ให้มีจำนวนมากๆ และนำมาจำหน่ายทีเดียวก็ได้ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนที่จะนำมาจำหน่ายในวันที่เปิดรับซื้อเป็นวันแรก นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงนี้


ขณะเดียวกัน ยังเป็นการลดเชื้อเพลิงที่จะถูกเผาในพื้นที่ป่า ลดเชื้อเพลิงจากพื้นที่การเกษตร และจากการเผาของชาวบ้านในแหล่งชุมชน ที่จะส่งผลทำให้เกิดมลพิษในอากาศ เมื่อสะสมจำนวนมากก็จะทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานด้วย หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บัญชาการฯ โทร 0-5311-2808


โซเชียลฮือฮา แก๊งป้าๆ รับจ้างจองโต๊ะสถานบันเทิง ตอบโจทย์สายตี้เครื่องสตาร์ทช้า 


ฮือฮา รับจ้างด่า เริ่มต้นที่ 20 บาท เหมาจ่าย 300 คนละครึ่ง ก็รับ 


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่