รีบเลย! สินเชื่อธกส. ปล่อยกู้ฉุกเฉินเกษตรกรรายละ 10,000 บ. ดอก 0.1% ต่อเดือน

รีบเลย! สินเชื่อธกส. ปล่อยกู้ฉุกเฉินเกษตรกรรายละ 10,000 บ. ดอก 0.1% ต่อเดือน

0
10 มี.ค. 64

สินเชื่อธกส. ปล่อยกู้ฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร รายละไม่เกิน 10,000 บ. คิดดอก 0.1% ต่อเดือน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท


รอรับเลย! ธ.ก.ส. จ่ายชาวนาไร่ละ 500 บาท โอนตรงวันแรก 25 ก.พ.โดยปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้


  • วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

  • อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน

  • กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้

  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

  • แบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน

  • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้


คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้  • เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

  • เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.

  • อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันนี้ -30 มิ.ย. 64 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ไลน์ @BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th สอบถามโทร.02-555-0555

 


 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่