กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว!

กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว!

1
16 พ.ค. 60

วันนี้ (16 พ.ค. 2560) นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2560 ว่า ขณะนี้ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาความชื้นจากทะเลอันาดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่วนลมระดับบนได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมตะวันออกพัดปกคลุม ประกอบกับประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเกือบทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้


อย่างไรก็ตาม ในบางช่วง ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อยและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึงควรใช้น้ำเพื่อประโยชน์สุงสุด


สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกจนถึงเดือนธันวาคม จึงของประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่