กอ.รมน. โต้ใช้โซเชียลมีเดียทำ บัญชีไอโอ แอคเคาท์ที่ถูกเฟซบุ๊กลบไปคือ บัญชีส่วนบุคคล

5 มี.ค. 64

กอ.รมน. โต้ใช้โซเชียลมีเดียทำ บัญชีไอโอ ย้ำแค่ทำพีอาร์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เผยแพร่ผลงาน ส่วนแอคเคาท์ที่ถูกเฟซบุ๊กลบไปนั้น เป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.

ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน.เปิดเผยว่า ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์ได้นำเสนอข่าวการสั่งปิดเฟซบุ๊ก และปิดบัญชี รวมทั้งเพจเฟซบุ๊กโดยได้ลบ 185 บัญชี และกลุ่มที่ตรวจจับได้ว่าสมัครเข้ามาเพื่อปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือ ไอโอ มีส่วนเชื่อมโยงกับกองทัพไทย และ กอ.รมน. ได้โพสต์เนื้อหาสนับสนุนกองทัพ สนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียกร้องความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จจังหวัดชายแดนใต้ โจมตีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน โดยไม่ได้เปิดเผยว่าบัญชีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ นั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัญชีไอโอ ปลิว ! เฟซบุ๊กสั่งลบ 185 แอคเคาท์อวตาร-เพจ อ้างเชื่อมโยงกองทัพไทย
- ประยุทธ์ สั่งกลาโหมเคลียร์ให้ชัด หลังเฟซบุ๊กไล่ปิด บัญชีไอโอ เชื่อมโยงกองทัพไทย

156516939_2669811796607540_16

กอ.รมน.ขอเรียนชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่า

• กอ.รมน.ไม่ทราบถึงการถูกถอดบัญชีเฟซบุ๊กตามที่เป็นข่าว เนื่องจากการใช้งานของเฟซบุ๊กเป็นบัญชีส่วนบุคคล ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กร (กอ.รมน.) การลบบัญชีจากเฟซบุ๊ก ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคล ปัจจุบันเฟซบุ๊กของ กอ.รมน. ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

• กอ.รมน.ไม่มีนโยบายให้หน่วยดำเนินงานตามที่เป็นข่าว จากนโยบายของ กอ.รมน. มีหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางขับเคลื่อนประสานงาน ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความเดือดร้อน ซึ่ง กอ.รมน.ได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานมาโดยตลอด

• การใช้งานของโซเชียลมีเดียของ กอ.รมน. มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/ผลงาน ของ กอ.รมน. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับทราบ ความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบัน กอ.รมน.ได้มี Call Center 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

156039332_475580570519421_257

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่