ย้ำอีกที! เราชนะ กลุ่มเปราะบาง ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7 พัน วันนี้ (5 มี.ค.) วันสุดท้าย

ย้ำอีกที! เราชนะ กลุ่มเปราะบาง ไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7 พัน วันนี้ (5 มี.ค.) วันสุดท้าย

0
5 มี.ค. 64

เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไร้สมาร์ทโฟนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7,000 บาท ได้ถึงวันนี้ (5 มี.ค.) เป็นวันสุดท้าย


มาตรการ เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรืออยู่ในภาวะพึ่งพิง ออกเป็น 2 รอบด้วยกัน คือ


รอบที่ 1
ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 15–21 ก.พ. 2564
- ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 4 มี.ค. 2564
- ได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มี.ค. 2564


รอบที่ 2
- ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2564
- ตรวจสอบสิทธิ ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติ วันที่ 15 มี.ค. 2564
- ได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. 2564


1614904122384


กลุ่มเปราะบาง หรือ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., สำนักงานสรรพสามิต, สำนักงานสรรพากร, คลังจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอ, องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยลงทะเบียนเคลื่อนที่ทั่วประเทศ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เราชนะ กลุ่มไร้สมาร์ทโฟน ตรวจสอบสิทธิได้แล้ววันนี้ รอรับเงินงวดแรก 4,000 บาท 5 มี.ค.


สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15–21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ในระหว่างวันที่ 6 - 31 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือสาขาของธนาคารกรุงไทยฯ ทั่วประเทศ โดยจะทราบผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เมษายน 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่