ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน ลุยเช็กบิล! ปม "โซลาร์เซลล์ 45 ล้าน" หลังพบหลายจุดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น

18 ก.พ. 64

ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน เผยผลการตรวจสอบโซลาร์เซลล์ พบ 10 จุดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ต้น อีก 2 จุด เคยใช้งานได้ พบบางจุดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ และบางจุดตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำหลาก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แจงแล้ว! เอกสารก่อสร้างระบบโซลาร์เซลล์ 45 ล้าน
- ดราม่า "พิมรี่พาย" ลุกลาม กศน.อมก๋อยประกาศ "ห้ามโพสต์ขอรับบริจาค" ทุกช่องทาง!
- สั่งยกเลิกประกาศ กศน.อมก๋อย "ห้ามโพสต์ขอรับบริจาค" กลับมารับบริจาคได้ตามเดิมหากขาดแคลน
- เป็นจริงตามคลิป "พิมรี่พาย" รมช.ศึกษารับบนเขาไฟฟ้าเข้าไม่ถึง-ตั้งงบฯ ไม่ได้
- "พิมรี่พาย" โพสต์แล้ว! จบดราม่าโซลาร์เซลล์หมู่บ้านแม่เกิบ กับเงินบริจาค 500,000 บาท

- สว่างวาบ! ชาวเน็ตกางราคาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์อมก๋อย กว่า 45 ล้าน!

วันที่ 18 ก.พ. 64 พันตำรวจโทศิระ ปรุฬห์ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยผลการตรวจสอบโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มีการดำเนินการทั้งสิ้น 12 จุด ในพื้นที่ อ.สบเมย 1 จุด และอ.แม่สะเรียง 11 จุด

ขณะนี้ได้ทำการลงพื้นที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วทุกจุด โดยพบว่าทั้ง 12  จุดปัจจุบันไม่สามารถใช้การได้ และไม่ได้รับการดูแลรักษาทั้งตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม ขณะที่ผลจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่โดยรอบผู้ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากโครงการปรากฏว่าหลังจากโครงการแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีเพียง 2 จุดเท่านั้นที่ใช้การได้ และอีก 10 จุดใช้การไม่ได้ตั้งแต่ต้น

ทั้งนี้จากการตรวจสอบตัวโครงการพบว่าหมดระยะเวลาประกันตั้งแต่ 2 ปีหลังแล้วเสร็จ ซึ่งในการส่งมอบงานระยะที่ 4 กำหนดว่าต้องมีการฝึกอบรมแก่หน่วยงานหรือประชาชนที่จะรับมอบโครงการไปดูแลต่อ ในเรื่องนี้ ปปช.ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่าได้มีการอบรมจริงหรือไม่ และมีการส่งมอบผู้ดูแลต่อแล้วหรือยัง

อย่างไรก็ตาม ผอ.สนง.ปปช.ประจำจ.แม่ฮ่องสอน ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่โครงการใช้การไม่ได้ เนื่องจากว่าบางจุดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งน้ำจนเครื่องสูบน้ำมีแรงดันไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำมากักเก็บ ทว่าบางจุดตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำหลาก เมื่อน้ำหลากมาเครื่องมือก็เสียหายเป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าบางจุดมีไฟฟ้าและน้ำประปาภูเขาใช้อยู่แต่เดิม

ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต่อไปอีกว่า "ขณะนี้ตนกำลังตรวจสอบว่ามีการตรวจรับงานกันอย่างไรตรวจเสร็จตามสัญญากี่วันเพราะมีการระบุว่าหลังสิ้นสุดสัญญาประกันปี ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องส่งมอบโครงการให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษาได้ ซึ่งกำลังตรวจสอบว่าหน่วยงานใดได้รับช่วงต่ออย่างไร มีการฝึกอบรมการใช้ระบบแก่เจ้าหน้าที่และชุมชนตามที่ระบุใว้ในสัญญาหรือไม่ รวมถึงการตรวจสอบการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับโครงการสูบน้ำพลังานโซลาเซลล์เป็นโครงการที่กระทรวงพลังงานต้องการสูบน้ำเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งให้แก่เกษตรกร แต่จากการตรวจสอบโครงการพบว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจนถูกมองว่าคุ้มค่าประโยชน์กับประชาชนตามงบประมาณที่จัดสรรลงไป สูญเปล่าหรือไม่อย่างไร

ขณะนี้ สนง.ปปช.ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ สนง.ปปช.ประจำ จ.แม่ฮ่องสอน เล็งจะตรวจสอบโครงการนี้ต่อในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากลางของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมดด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐฯ (สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์) กอ.รมน.ภาค3 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินงบประมาณ 45,590,000 บาท ในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมระบบกรองน้ำในพื้นที่ 20 หมู่บ้าน ได้แก่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 8 หมู่บ้าน และอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 12 หมู่บ้าน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่