กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

0
10 ก.พ. 64

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ และวันหยุดตามประเพณีเพิ่มเติมในแต่ละภูมิภาคให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม


นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ดังนี้


• วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
• วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
• วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
• วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564


และกำหนดให้


• วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี)
• วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
• วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ (ประเพณีสารทเดือนสิบ)
• วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง (เทศกาลออกพรรษา)


รวมถึงให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวอันจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ นั้น


144999192_4022566984441435_18


กสร. จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 12 กุมภาพันธ์ วันที่ 12 เมษายน วันที่ 27 กรกฎาคม และวันที่ 24 กันยายน2564 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวันหยุดตามประเพณีเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในแต่ละภูมิภาคโดยให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น รวมถึงในกรณีวันหยุดตามประเพณี (วันปิยมหาราช) หากวันที่ 23 ตุลาคม ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง นายจ้างอาจตกลงกับลูกจ้างให้ได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป หรืออาจประกาศให้วันที่ 22 ตุลาคม เป็นวันหยุดเพิ่มเติมได้เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่