สวนดุสิตโพลเผย 10 อันดับ 'ความในใจหัวอกผู้ปกครอง' เมื่อใกล้เปิดเทอม

สวนดุสิตโพลเผย 10 อันดับ 'ความในใจหัวอกผู้ปกครอง' เมื่อใกล้เปิดเทอม

4
15 พ.ค. 60

เมื่อวานนี้ (14 พ.ค.) สวนดุสิตโพลเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครอง เมื่อใกล้วันเปิดเทอมก็ยิ่งเพิ่มความหนักใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียนไม่น้อย โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ แม้ว่าจะมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับช่วงเปิดเทอมแล้วก็ตาม เพื่อสะท้อนความคิดเห็น “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในวัยเรียนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,023 คน ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้


อันดับ 1 ต้องหาเงินจ่ายค่าเทอม จำนำ กู้ยืม เป็นจำนวน 77.42% อันดับ 2 ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมทำให้มีภาระมากขึ้น 75.37% ส่วนอันดับ 3 อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน มีราคาสูงขึ้น 74.49% อันดับ 4 การเตรียมพร้อมและการปรับตัวของเด็ก การตื่นนอน 72.14% ในขณะที่อันดับ 5 เรื่องการเดินทาง การจราจร 69.21% อันดับ 6 อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ แจกชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา เพิ่มวงเงินกู้ยืม 66.57% ด้านอันดับ 7 เรื่องพฤติกรรมของครู การสอน การดูแลเอาใจใส่ การลงโทษ 65.10% ส่วนอันดับ 8 มาตรฐานทางการศึกษา เรียนอย่างเสมอภาค เท่าเทียม 56.60% ขณะที่อันดับ 9 คือเรื่องการคบเพื่อน 52.20% และอันดับ 10 เรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่โรงเรียน 46.04%


ข้อมูลจาก สวนดุสิตโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่