advertisement

พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย 12,868 ราย “ตูน บอดี้สแลม-มาดามแป้ง” ได้ด้วย

29 ม.ค. 64

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 12,868 รายดังรายนามท้ายประกาศนี้ ซึ่งหนึ่งในนี้มีชื่อ “ตูน บอดี้สแลม” - “มาดามแป้ง” ด้วย

 

วันที่ 29 ม.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เนื้อหาระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ประกาศ ณ วันที่ 4 ม.ค. 2564

 

s__76841110

s__76841108

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่