ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์ชุด “150 ปี สมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์ชุด “150 ปี สมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

0
22 ม.ค. 64

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ออกแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย “150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” ซึ่งเป็นการรวมภาพอันเป็นมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับวัดมาจัดทำเป็นแสตมป์ 5 ดวง 5 แบบ ประกอบด้วย


ภาพพระพุทธอังคีรส พระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และต้นรัชกาลที่ 5 ภาพภายในพระอุโบสถตกแต่งแบบโกธิกคล้ายโบสถ์คริสต์ เป็นเอกลักษณ์ของวัดที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตก ภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดทำแสตมป์สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ในพระอิริยาบถประทับบนพระราชยานพุดตานทอง ทรงเครื่องต้นอย่างขัตติยราชเสมือนในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน และภาพด้านหน้าพระอุโบสถ


640391สำหรับชุดแสตมป์ดังกล่าวมี 2 ชนิดราคา คือ 5 บาท และ 10 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) นอกจากนี้ยังมีแผ่นชีตที่ระลึกแสตมป์ภาพสมเด็จพระสังฆราชในแบบพิเศษ ราคา 20 บาท ซองวันแรกจำหน่ายราคา 44 บาท จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง พิพิธภัณฑ์ .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่