กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังทรงรับการผ่าตัดข้อพระบาท

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังทรงรับการผ่าตัดข้อพระบาท

1,374
21 ม.ค. 64

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงฟื้นพระองค์ดี หลังทรงรับการผ่าตัดข้อพระบาท


วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวร ฉบับที่ 3 ระบุว่า


ตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น


คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การผ่าตัดข้อพระบาทเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังการผ่าตัด ทรงฟื้นพระองค์ดี ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ฯ ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


5256

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่