advertisement

เปิด 5 กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ อดรับเงินเยียวยา "เราชนะ" 3,500 บาท ย้ำเงินในบัญชีห้ามเกินที่กำหนดไว้

19 ม.ค. 64

ครม. ไฟเขียวโครงการ "เราชนะ" จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาท รวม 2 เดือน คาดมีผู้ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (19 ม.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ "เราชนะ" ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด รวมทั้งสิ้นประมาณ 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณราว 2.1 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ รวมทั้งต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

• กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้กว่า 30,000 บาท/ปี )
• กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รายได้ระหว่าง 30,000–100,000 บาท/ปี)
• ผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสําเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล

ส่วนกลุ่มที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

• ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
• ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
• ข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
• ผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562
• ผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม