รวมมาตรการ พักชำระหนี้-กู้สินเชื่อ-ลดดอกเบี้ย และอีกสารพัดแพ็กเกจจาก ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารรัฐ

รวมมาตรการ พักชำระหนี้-กู้สินเชื่อ-ลดดอกเบี้ย และอีกสารพัดแพ็กเกจจาก ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารรัฐ

0
18 ม.ค. 64

สรุปมาตรการช่วย "ลูกหนี้" จากธนาคารพาณิชย์และธนาคารรัฐ ไฟเขียวหลายแพกเกจ พักหนี้ กู้สินเชื่อฉุกเฉิน ลดดอกเบี้ย ฯลฯ ตอบโจทย์ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่


ธนาคารกรุงศรี
มาตรการที่ 1: ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าทุกราย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรฯแจ้งความจำนงกับบริษัท)
บัตรเครดิต: จากเดิม 10% เหลือ 5% ถึง 31 ธันวาคม 64
สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ: จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี 31 ธันวาคม 64


มาตรการที่ 2: ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอพ UCHOOSE เท่านั้น)
บัตรเครดิต: ลดดอกเบี้ยพิเศษ 12% และขยายเวลาผ่อนสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
สินเชื่อบุคคล: ลดดอกเบี้ยพิเศษ 22% ลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% หรือขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)


มาตรการที่ 3: ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ปรับโครงสร้างหนี้)
บัตรเครดิต: ลดดอกเบี้ยพิเศษ และขยายเวลาผ่อนสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
สินเชื่อบุคคล: ลดดอกเบี้ยพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง)
ลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/2XPSOL6
ดูรายละเอียด https://bit.ly/2XPSOL6


1_2


ธนาคารกสิกร
ประเภทที่ 1 มาตรการช่วยเหลือที่ไม่ต้องลงทะเบียน
- บัตรเครดิตกสิกรไทย : จาก 18% เป็น 16%
- บัตรเงินด่วน : จาก 28% เป็น 25%
- สินเชื่อเงินด่วน จาก 28% เป็น 25%* (*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป)
สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียนรถ จาก 28% เป็น 24%* (*มีผลเฉพาะสินเชื่อที่อนุมัติตั้งแต่ 1 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป)


ประเภทที่ 2 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน
- บัตรเครดิตกสิกรไทย
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชีนับจากเดือนที่ลงทะเบียน หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้


- บัตรเงินด่วน
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ลงทะเบียน หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2 เปลี่ยนยอดคงค้าง เป็นผ่อนชำระ 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี ธนาคารอาจพิจารณายกเลิกบัตรของท่าน กรณีเลือกทางเลือกนี้


- สินเชื่อเงินด่วน
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 รอบบัญชี นับจากเดือนที่ลงทะเบียน หากท่านเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยอยู่แล้ว แนะนำให้ท่านลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ก่อนมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิมเป็นเวลา 6 รอบบัญชี ดอกเบี้ยพิเศษ 22% ต่อปี

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและลดอัตรา ดอกเบี้ยลง 0.1% เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

สินเชื่อเงินด่วน แบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ
ทางเลือกที่ 1 จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดยอดผ่อนชำระ 30% เป็นเวลา 3 เดือน
ทางเลือกที่ 3 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

สินเชื่อสินเชื่อรถ
1.สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
2.สินเชื่อรถ สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ /สินเชื่อรถ (รถใหม่) /สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)
ทางเลือกที่ 1 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน
ทางเลือกที่ 2 ลดค่างวด 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน โดยขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3oSe5zR


2_3


ธนาคารยูโอบี UOB
บัตรเครดิต : ปรับลดผ่อนชำระขั้นต่ำเดิม 10%
- ปี 63 เหลือ 5%
- ปี 65 เหลือ 8%
- ปี 66 เหลือ 10%
บัตรกดเงินสด : ปรับลดผ่อนชำระขั้นต่ำเดิม 5%
- ปี 63-65 เหลือ 2.5%
- ปี 66 เหลือ 5%
ลงทะเบียน ปรับโครงสร้างหนี้โดยรวมหนี้ สินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภท
ดูรายละเอียด https://bit.ly/38OFqNN


3_4


ธนาคารกรุงเทพ
บัตรเครดิต
- ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท และทุกรายได้
- รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์
- ปรับลดเพดานดอกเบี้ยมาอยู่ที่ 16% ต่อปี (จากเดิม 18% ต่อปี) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563
- ขยายวงเงินให้แก่ลูกค้าที่มีความจำเป็นและมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64


สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่ผ่อนชำระเป็นงวด (Installment Loan)
- ลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี


ประเภทสินเชื่อเงินกู้ที่มีลักษณะหมุนเวียน (Revolving Loan)
- ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ตามความสามารถในการชำระหนี้
- เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา (term loan) 48 งวด หรือขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี


สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
- เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- หรือเลื่อนชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) เป็นระยะเวลา 3 เดือน
- ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้


การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ (Debt Consolidation)
- เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 สงครามการค้า หรือภัยธรรมชาติ


สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี
- สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เงินกู้เสริมสภาพคล่อง
- มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย
ดูรายละเอียด https://bit.ly/2Lyj8qR


4_1


อิออน ธนสินทรัพย์
มาตรการที่ 1 ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ
- ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 10%) เป็นดังนี้
5% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2564
8% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565
10% ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช)
- ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำ (เดิม 3%) เป็นดังนี้
1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาท* ต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2564


มาตรการที่ 2 พักหรือลดค่างวด (สินเชื่อทุกประเภท)
- พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- และ/หรือ ลดค่างวดสินเช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 30% - 50% เป็น- ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป


มาตรการที่ 3 เปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12%
- สามารถขอเปลี่ยนประเภทสินเชื่อเป็นสินเชื่อระยะยาว โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 3% ต่อเดือน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/2LW5MV1


5_1


ธนาคารทิสโก้
สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ
- ลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
- ปรับลดค่างวด โดยขยายเวลาการผ่อนชำระ


สินเชื่อที่อยู่อาศัย
- เลื่อนการจ่ายเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้
ลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3nSJQrg


6_1


ธนาคารกรุงไทย
สินเชื่อบุคคล (ประเภทวงเงินหมุนเวียน)
- เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้


สินเชื่อบุคคล (แบบกำหนดระยะเวลา)
- ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม นานสูงสุด 6 เดือน
สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน)
- พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้
ดูรายละเอียด https://bit.ly/39UmCfx


7_1


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
- พักชำระหนี้เงินต้น ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน
- พักชำระดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน สำหรับผู้ประกอบการอาหารแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง และผักผลไม้
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3bJHpVu


137578420_3666508483415300_80


ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ลูกค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ
- ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรกผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 มกราคม 2564


ลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
- ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564

ลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ
- ลดเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้นและตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2564)
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการระยะแรก ผ่าน Application : GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2564


9_1


ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น
- ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินต้น 6 เดือน ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2564


มาตรการเติมเงินใหม่ "สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash"
- กู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
- อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% ต่อปีใน 2 ปีแรก
- ระยะผ่อนชำระนานสูงสุด 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
- ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3bVgwhc


10_2


ธนาคารออมสิน
ลูกค้าในพื้นที่ควบคุม 28 จังหวัด
1. เป็นลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดที่เสี่ยงโควิด-19 สูง กรณีประกอบอาชีพใน 28 จังหวัด แต่บัญชีเงินกู้อยู่นอกพื้นที่ ลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้
2. เอกสารที่ต้องเตรียม สำเนาบัตรประชาชน, หลักฐานแสดงรายได้ปกติ/รายได้หลังได้รับผลกระทบ, รูปถ่ายหรือหลักฐานที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ
3. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ คลิกที่นี่ จากนั้นกรอกข้อมูล และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 14 วัน
-ระยะเวลา 3-12 เดือน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/2LHql7Y


11


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โครงการชำระดีมีคืนสำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ
สำหรับลูกค้าที่มีเงินกู้ปกติ ไม่มียอดค้างชำระ หากมาชำระหนี้ที่ ธ.ก.ส. จะได้รับเงินคืน ดังนี้
- ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล รับเงินคืน 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย
- กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ยกเว้นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและองค์กร) รับเงินคืน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย
- สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 ในกรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท แล้วเเต่เงื่อนไขใดจะสิ้นสุดก่อน


โครงการลดภาระหนี้ สำหรับหนี้ NPL หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน
- ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล รับเงินคืน 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
- กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ยกเว้นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและองค์กร) รับเงินคืน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง
- สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64
*ดูรายละเอียดด้วยการคลิกที่สัญลักษณ์โลโก้ของธนาคาร https://bit.ly/3bOfvb0


ธนาคารทีเอ็มบี และ ธนชาต
บัตรเครดิต
สำหรับลูกค้าทุกราย
1. ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าทุกท่าน จากเดิม 10% เป็น
• 5% ตั้งแต่ เม.ย. 2563 - 2564
• 8% ในปี 2565
• 10% ในปี 2566 เป็นต้นไป
(ไม่รวมรายการที่ลูกค้าทำผ่อนชำระ ลูกค้าผู้ถือบัตรทีเอ็มบี-Cash Chill Chill, So GooOD, TMB Pay Plan และลูกค้าผู้ถือบัตรธนชาต คือ Sabai Cash, IPP) ผู้ถือบัตรเครดิตยังคงต้องผ่อนชำระแต่ละงวดที่กำหนดตามปกติ และผู้ถือบัตรยังคงต้องเลือกชำระเงินเต็มจำนวนหรือขั้นต่ำที่ไม่น้อยกว่าที่ธนาคารกำหนด เพื่อรักษาสถานะบัตรเครดิตให้เป็นปกติ


2. ปรับลดเพดานดอกเบี้ยจาก 18% เหลือ 16% โดยมีผลกับยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป (รายการผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน (So GooOD, Cash Chill, Sabai Cash) จะยึดอัตราดอกเบี้ยและจำนวนงวดที่ทำรายการ จนกว่าจะครบกำหนด จึงเปลี่ยนเป็นอัตราเพดานดอกเบี้ยใหม่)


สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
- เปลี่ยนยอดคงค้างทั้งหมดเป็นการผ่อนชำระรายเดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12% นาน 48 เดือน
(บัตรจะกลับมาใช้ได้ปกติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้ที่ โทร1558 (TMB) , 1770 (ธนชาต) จนถึง 30 มิ.ย. 64


บัตรกดเงินสด
สำหรับลูกค้าทุกราย
1. ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำอัตโนมัติให้แก่ลูกค้าทุกท่าน จากเดิม 5% เป็น 3% ตั้งแต่ เม.ย. 2563-2566


2. ปรับลดเพดานดอกเบี้ยจาก 18% เหลือ 16% โดยมีผลกับยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป (รายการผ่อนชำระแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน (So GooOD, Cash Chill, Sabai Cash) จะยึดอัตราดอกเบี้ยและจำนวนงวดที่ทำรายการ จนกว่าจะครบกำหนด จึงเปลี่ยนเป็นอัตราเพดานดอกเบี้ยใหม่)


สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง


- บัตรกดเงินสดธนชาต : ปรับยอดค้างชำระทั้งหมดเป็นรายการแบ่งชำระรายเดือน นาน 60 เดือน และปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 22% (บัตรจะกลับมาใช้ได้ปกติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนได้ที่ โทร1558 (TMB) , 1770 (ธนชาต) จนถึง 30 มิ.ย. 64


สินเชื่อบ้าน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน ธนาคารมี 3 มาตรการ
- พักชำระเงินต้น โดยยังคงชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 6 เดือน หรือ
- ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน หรือ
- พักชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย นาน 3 เดือน


ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของธนาคารสำหรับลูกค้าแต่ละราย เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64


สินเชื่อบุคคล สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับธนาคาร


- ลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% นาน 6 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน 22%
เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64


สินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน


- มาตรการตั้งหลัก ผ่อนหนักเป็นเบา ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หรือ
- มาตรการตั้งหลัก พักชำระหนี้ 3 เดือน
เงื่อนไขและการพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามธนาคารกำหนด


สินเชื่อธนชาตDRIVE เล่มแลกเงิน
- อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ไม่เกิน 6 เดือน
ดูรายละเอียด https://bit.ly/3nYhjAu


13

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่