ยาดมโป้ยเซียน
รวมไว้ให้แล้ว! มาตรการ 5 สายการบิน ช่วยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโควิด

รวมไว้ให้แล้ว! มาตรการ 5 สายการบิน ช่วยผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบโควิด

0
8 ม.ค. 64

มาตรการ 5 สายการบิน "เลื่อนตั๋ว-เก็บวงเงินไว้ใช้" ช่วยผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่


1.ไทยสมายล์


136427866_439797010713802_219


ขยายเวลาสําหรับผู้โดยสารที่ออกตั๋ว (หมายเลขบัตรโดยสาร 909) เพื่อใช้เดินทางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถ 1)เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้ 2)เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป.
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2XlFLAX
สอบถามโทร.1181 หรือ 02-1188888


2.นกแอร์


137044163_439797037380466_778


ให้เปลี่ยนวันเดินทางได้เอง "ฟรีค่าธรรมเนียมเปลี่ยน" สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 กรณีค่าตั๋วใหม่มีราคาสูงกว่าเดิม ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/39g3p7k
สอบถามโทร.1318


3.ไทยไลอ้อนแอร์


133731702_3478907679000475_27


ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถเลือกดำเนินการ เช่น เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 3 ครั้ง หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เดินทาง โดยเสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตั๋วว และไม่เก็บค่าส่วนต่าง ยกเว้น เปลี่ยนไปวันเดินทางระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 จะต้องเสียค่าส่วนต่างราคาตั๋ว แต่ไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยน เป็นต้น
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3bluLvE
สอบถามโทร.025299999


4.แอร์เอเชีย


135499417_439797067380463_168


เลื่อนวันเดินทางได้เองผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง สำหรับเที่ยวบินที่จองระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 โดยฟรีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินตามเงื่อนไข
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/39eXQpJ


5.ไทยเวียตเจ็ท


135821712_439797104047126_834


ผู้ที่เดินทางระหว่างวันที่ 10 - 31 ม.ค. 64 ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง (บัตรโดยสารจองก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64 และยังไม่เคยแจ้งเปลี่ยนวันเดินทาง) สามารถเลือกรับการเก็บวงเงินไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ เป็นระยะเวลา 90 วัน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม
ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3pXORjG

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่