ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง "จุ๊บจิ๊บ ธนพร" ภรรยาธรรมนัส เป็น ขรก.การเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้ง "จุ๊บจิ๊บ ธนพร" ภรรยาธรรมนัส เป็น ขรก.การเมือง

0
6 ม.ค. 64

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง แต่งตั้ง "ธนพร ศรีวิราช" ภรรยาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นข้าราชการการเมือง มีผล 10 พ.ย. 63 เป็นต้นไป


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 361/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีใจความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้นด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จึงแต่งตั้ง นางสาวธนพร ศรีวิราช ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


s__7635047

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่