ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง มาตรา 33 ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง มาตรา 33 ลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3 เดือน

0
6 ม.ค. 64

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 มาตรา 33 ลดเงินสมทบ 3 เดือน มีผลบังคับใช้แล้ว


วันที่ 3 ม.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่องการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 โดยปรับปรุงอัตราเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 8 มาตรการสกัดโควิด 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด
- ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่อัตราจ่ายเงินชดเชยว่างงาน กรณีกักตัว ถูกสั่งปิดสถานที่-กิจการ
- เปิด 5 ขั้นตอนยื่นเอกสารรับเงินชดเชย ว่างงานผลกระทบโควิด-19 ระบาดใหม่
- มาตรา 33 เช็กเลย! ประกันสังคมแนะช่องทาง ขั้นตอน และวิธีการขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน


กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป โดยกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 โดยให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุน เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงานตามบัญชีอัตราเงินสมทบท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้ลดเงินสมทบ 3 เดือน (1 มกราคม 2564-31 มีนาคม 2564)


อ่านราชกิจจาฯ ฉบับเต็มคลิกที่นี่


16099022949931609902308849

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่