คน 28 จังหวัดโปรดทราบ! จะเข้าชัยนาทต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19

คน 28 จังหวัดโปรดทราบ! จะเข้าชัยนาทต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่ติดโควิด-19

0
4 ม.ค. 64

พ่อเมืองชัยนาทออกคำสั่ง มาจาก 28 พื้นที่ควบคุมสูงสุด ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ถึงจะเข้าพื้นที่ได้


วันที่ 4 ม.ค.64 เฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เผยแพร่คำสั่ง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการข้ามเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชัยนาทผวา! วิศวกรสาวติดเชื้อรายที่ 7 พบทำงานที่สมุทรสาคร กลับมาเยี่ยมบ้านช่วงปีใหม่
- ชัยนาทพบติดเชื้ออีก 5 ราย พบมีความเชื่อมโยงตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
- ป่วยใหม่พุ่ง 745 ราย! ศบค.เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ธ.ค.64 เสียชีวิตอีก 1 ราย
- อัพเดต! ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร กลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจอีกครั้ง หลังปอดฟื้นไม่เต็มที่โดยมีใจความสำคัญ ระบุเกี่ยวกับผู้ที่เดินทางมาจาก 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะเข้าพื้นที่ จ.ชัยนาท ต้องโชว์ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


1. บุคคลใดที่จะเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของสํานักงานสาธารณสุข จ.ชัยนาท เข้ามาในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท ต้องแสดงหนังสือรับรองสุขภาพจากสถานพยาบาลของจังหวัดต้นทางว่า “ไม่ติดเชื้อโควิด-19” ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ.ชัยนาท ก่อนเข้าพื้นที่ โดยหนังสือรับรองสุขภาพจะต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่ได้รับผลการตรวจหาเชื้อ

ถ้าหากมีความจําเป็น (พิเศษ/เร่งด่วน) ไม่สามารถตรวจหาเชื้อที่จังหวัดต้นทางได้ ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ.ชัยนาท และเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ก่อนเดินทางเข้าที่พักอาศัยหรือทํากิจกรรมอื่นในพื้นที่ จ.ชัยนาท โดยจะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ.ชัยนาท ก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง

2. บุคคลในพื้นที่ จ.ชัยนาท ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีความจําเป็น หากมีความจําเป็นให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จ.ชัยนาท ในพื้นที่พักอาศัยทั้งไปและกลับ ส่วนกรณีเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท ไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามประกาศ (28 จังหวัด) ต้องเข้าสู่มาตรการการตรวจหาเชื้อ (โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง) และมาตรการการกักกันที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด

3. กรณีที่มีบุคคลในครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้ามาในเขตพื้นที่ จ.ชัยนาท เจ้าบ้านต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

4. ในกรณีที่บุคคลใดทราบว่าตนเองเคยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ ขอให้กักตนเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่