ผู้ประกันตนเฮ! ครม.เคาะเพิ่ม 'เงินสงเคราะห์บุตร' 800 บาท/เดือน  ตั้งแต่ 1 ม.ค.64

ผู้ประกันตนเฮ! ครม.เคาะเพิ่ม 'เงินสงเคราะห์บุตร' 800 บาท/เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.64

0
22 ธ.ค. 63

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียวอัดฉีดเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน จากเดิม 600 บาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.64


เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 63 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ทำให้รายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ เนื่องจากต้องหยุดงานหรือต้องออกจากงาน ในขณะที่รายจ่ายเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดเป็นรายจ่ายที่จำเป็น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของผู้ประกันตนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ครม.จึงมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เฮ! ครม.ไฟเขียวลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน สู้โควิดครั้งใหม่
ครม.ไฟเขียว! เพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการรัฐ 500 บาท นาน 3 เดือน
ครม.ไฟเขียวต่ออายุช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรคนจนถึง ก.ย.64
ครม.เห็นชอบ! ลดหย่อนเงินสมทบ "นายจ้าง-มาตรา 33, 39" เป็นเวลา 3 เดือน


1. เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป


2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2561) จะยังคงได้รับสิทธิตามอัตราที่กำหนดใหม่ในกฎกระทรวงฉบับนี้ นับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่