สังคมไทยน่าเป็นห่วง! นิด้าโพลเผย ถูกลวนลามช่วงสงกรานต์คนมองเรื่องปกติ หนึ่งปีมีครั้งเดียว

สังคมไทยน่าเป็นห่วง! นิด้าโพลเผย ถูกลวนลามช่วงสงกรานต์คนมองเรื่องปกติ หนึ่งปีมีครั้งเดียว

3
11 เม.ย. 60

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เทศกาลสงกรานต์ : การถูกลวนลาม – คุกคามทางเพศ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2560 จากประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.20 ระบุว่า เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม รองลงมา ร้อยละ 43.28 ระบุว่า เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ความคึกคะนอง หรือมีนเมา ขาดสติ ส่วนร้อยละ 31.28 ระบุว่า เป็นพฤติกรรมที่นำมาสู่การก่ออาชญากรรมอื่น ๆ เช่น การข่มขืนกระทำชำเราอนาจาร การทะเลาะวิวาท ขณะที่ร้อยละ 8.64 ระบุว่า หากเป็นแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่ควรถือโทษ เพราะเป็นช่วงเทศกาลรื่นเริง ส่วนร้อยละ 8.24 ระบุว่า บางครั้งเป็นการทำโดยไม่ตั้งใจหรือเจตนา เผลอแบบโดยบังเอิญ และร้อยละ 1.84 ระบุ อื่น ๆ ได้เแก่ เกิดจากการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม แต่บางครั้งก็เกิดจากการสมยอมกัน, ควรมีกฎหมายและบทลงโทษที่เข้มงวด, ทำให้ประเพณีการเล่นสงกรานต์มีภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสีย


ด้านพฤติกรรมการเคยถูกลวนลามทางเพศของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบเจตนา ในภาพรวม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 89.76 ระบุว่า ไม่เคยถูกลวนลาม รองลงมา ร้อยละ 9.60 ระบุว่า เคย และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ว่าเป็นการเจตนาหรือไม่อย่างไร


เมื่อถามถึงการเคยถูกลวนลามทางเพศของประชาชน จากเพศต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบเจตนา ในภาพรวม พบว่า ในจำนวนผู้ที่เคยถูกลวนลามทางเพศ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.33 ระบุว่า เคยถูกลวนลามจากเพศตรงข้าม รองลงมา ร้อยละ 22.50 ระบุว่า เคยถูกลวนลามจากเพศเดียวกัน  และ จากเพศทางเลือก ในสัดส่วนที่เท่ากัน


ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่จะดำเนินการ หากถูกลวนลามทางเพศในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบเจตนา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.56 ระบุว่า จะแจ้งความและเอาผิดอย่างถึงที่สุด รองลงมา ร้อยละ 30.64 ระบุว่า มีการปัดป้อง ปกป้อง ป้องกันตัวเอง ออกมาให้ห่างจากพื้นที่เสี่ยง หรืออยู่กับเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจ ในที่คนเยอะ ๆ หรือที่ปลอดภัย ส่วนร้อยละ 9.28 ระบุว่า จะบอกเพื่อน คนรอบข้าง ในขณะที่ร้อยละ 9.12 ระบุว่า จะเจรจา ไกล่เกลี่ย ยอมความ ร้อยละ 5.20 ระบุว่าไม่ทำอะไร ไม่เอาผิด ไม่แจ้งความ ร้อยละ 0.32 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ จะใช้กำลัง, และว่ากล่าวตักเตือน ร้อยละ 10.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ขอดูสถานการณ์และความรุนแรงก่อน อย่างไรก็ตาม


เมื่อถามถึงเหตุผลของประชาชนที่ไม่ดำเนินการใด ๆ ในกรณีหากถูกลวนลามทางเพศในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบเจตนา พบว่า ในจำนวนนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.46 ระบุว่า รู้สึกเฉย ๆ เป็นเรื่องปกติของเทศกาล เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่ได้เสียหายอะไรมาก หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว รองลงมา ร้อยละ 15.38 ระบุว่า ไม่อยากมีเรื่องราว เสียเวลา ส่วนร้อยละ 4.62 ระบุว่า อับอาย และร้อยละ 1.54 ระบุว่า ส่วนใหญ่หาผู้กระทำผิดไม่ได้ ท้ายที่สุด


เมื่อถามถึงข้อเสนอแนะของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันการถูกลวนลามทางเพศทั้งผู้หญิงและผู้ชายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.44 ระบุว่า ควรระมัดระวัง และป้องกันตัวเอง เช่น แต่งกายให้มิดชิด ไม่ล่อแหลม ไม่ใส่เสื้อผ้าที่โชว์สรีระ ไม่สั้นหรือโป๊ หรือผ้าสีขาวบาง  และหลีกเลี่ยงในพื้นที่เสียง สถานที่ที่มีคนเบียดเสียดกันมาก อยู่ให้ห่างไกลจากคนที่มีอาการมึนเมา และหากจำเป็น ควรอยู่กันเป็นกลุ่มกับเพื่อนหรือคนที่ไว้ใจได้ รองลงมา ร้อยละ 12.87 ระบุว่า ควรมีมาตรการในการซื้อ – ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน และควรหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมา หากเลี่ยงไม่ได้ ควรดื่มอย่างมีสติ ส่วนร้อยละ 7.40 ระบุว่า รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกฝังค่านิยมให้เล่นสงกรานต์อย่างมีสติ รู้จักกาลเทศะ เล่นอย่างมีขอบเขต  เน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว และสอนให้รู้จักวิธีการป้องกันตัวเอง และไม่เป็นคนฉวยโอกาส ในขณะที่ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ควรมีมาตรการ บทลงโทษ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่วนร้อยละ 3.24 ระบุว่า ควรมีตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ คอยตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย และรับแจ้งเหตุ ตามสถานที่ที่มีการจัดเล่นน้ำสงกรานต์ ด้านร้อยละ 1.32 ระบุว่า ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละบุคคล และร้อยละ 3.95 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ งดการออกไปเล่นน้ำสงกรานต์ หากิจกรรมอย่างอื่นทำ, ควรจัดพื้นที่สำหรับเล่นสงกรานต์โดยเฉพาะ (การจัด Zoning), และให้ช่วยกันสอดส่องดูแล
ข้อมูลจาก นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่