Suzuki Celerio 2020 ลดโหด เริ่มต้นเหลือเพียง 3.2 แสน

Suzuki Celerio 2020 ลดโหด เริ่มต้นเหลือเพียง 3.2 แสน

0
17 ธ.ค. 63
 
  • รุ่น GA M/T ราคาเดิม 363,000 บาท ราคาใหม่ 328,000 บาท

  • รุ่น GL CVT ราคาเดิม 443,000 บาท  ราคาใหม่ 408,000 บาท

  • รุ่น GLX CVT ราคาเดิม 472,000 บาท  ราคาใหม่ 437,000 บาท


     ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายใหม่ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป


 


ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม