ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
ทบ.แจ้งข่าว เคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ 27-29 พ.ย.นี้

ทบ.แจ้งข่าว เคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ 27-29 พ.ย.นี้

0
27 พ.ย. 63

กองทัพบก แจ้งข่าวการเคลื่อนย้ายกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ ในวันที่ 27-29 พ.ย. ขออภัยในความไม่สะดวกในหลายพื้นที่


กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เพื่อทำการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/63 ในวันที่ 27-29 พ.ย. 63


โดยในวันที่ 27 พ.ย. 63 เวลา 05.00 น. เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2-ถ.ทหาร-ถ.ประดิพัทธ์-ผ่านย่านพหลโยธิน-ถ.กำแพงเพชร-ถ.วิภาวดีรังสิต-ถ.รังสิต-นครนายก ปลายทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 17.00 น.


เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1-ถ.แจ้งวัฒนะ-ถ.วิภาวดีรังสิต-ถ.รังสิต-นครนายก ปลายทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 20.00 น.


60069050_2205308242868209_703


เวลา 08.00 น. เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1-ถ.แจ้งวัฒนะ-ถ.วิภาวดีรังสิต-ถ.พหลโยธิน ปลายทางศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 20.00 น.


ในวันที่ 28 พ.ย. 63 เวลา 06.00 น. เคลื่อนย้ายจากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์-ถ.ทหาร-ถ.ประดิพัทธ์-ถ.กำแพงเพชร-ถ.วิภาวดีรังสิต-ถ.พหลโยธิน ปลายทาง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 1 อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และเคลื่อนย้ายกลับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น. จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่