ยาดมโป้ยเซียน
ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
เงินเข้าวันนี้! ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้งวด 2 ให้ชาวนา 6 แสนราย

เงินเข้าวันนี้! ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้งวด 2 ให้ชาวนา 6 แสนราย

0
25 พ.ย. 63

เงินเข้าวันนี้! ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีบัญชี 2563/64 รอบ 2 กว่า 6 แสนราย ส่วนที่เหลือเสนอ ครม. อนุมัติวงเงินเพิ่มเติม


วันที่ 25 พ.ย. 63 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 3 พ.ย.2563 อนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 เบื้องต้น 18,096.06 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่าง ให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 1 ไปแล้ว 786,219 ครัวเรือน เป็นเงิน 9,128.48 ล้านบาท


ส่วนการจ่ายเงินในงวดที่ 2 เดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พ.ย.2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดในปีนี้ ลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงินชดเชยส่วนต่างฯ ที่ ครม. อนุมัติไว้ไม่เพียงพอ สำหรับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างฯ ให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 2 ได้ทั้งหมด


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
ดีเดย์วันนี้ ! ธ.ก.ส.เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา ปี 63/64 รอบที่ 1


อย่างไรก็ตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ธ.ก.ส. ได้มีการหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างใกล้ชิด ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าว เมื่อวันที่ 23 พ.ย.2563 ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างฯ งวดที่ 2 ให้กับเกษตรกร ตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร คือตั้งแต่วันที่ 9-14 พ.ย.2563 จำนวน 636,118 ราย วงเงิน 5,684 ล้านบาท ตามงบประมาณที่เหลือ ในวันที่ 25 พ.ย.2563


สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พ.ย. จำนวน 602,485 ราย วงเงิน 5,641 ล้านบาท และเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 3 ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลาง อ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ได้ประกาศราคากลาง ณ วันที่ 23 พ.ย.


และกำหนดชดเชยส่วนต่างราคาประกันไปแล้วคือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,055 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996 บาท อีกจำนวน 1,497,508 ราย วงเงิน 12,900 ล้านบาท


กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป


นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส มีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับรองรับการดำเนินโครงการประกันรายได้พืชเศรษฐกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้ง 5 ชนิด มิได้ขาดสภาพคล่องตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่