ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พลเอก อภิรัชต์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ พลเอก อภิรัชต์

399
15 พ.ย. 63

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์


วันที่ (15 พ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3 แก่ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563


450131

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่