พลังมวลชนชาวเบตง 2 พันคนเดินขบวนเทิดทูนสถาบัน ชูเจตนารมณ์ 3 ข้อ

23 ต.ค. 63

วันที่ 23 ต.ค. 63 ที่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง (ศาลาประชาคม) อ.เบตง จ.ยะลา พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง และนายบัณฑิต ประเสริฐคงแก้ว ประธาน เครือข่ายเบตงรักชาติ ได้นำพลังมวลชนชาวอำเภอเบตง ใต้สุดแดนสยาม กว่า 2,000 คน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง เดินขบวนแสดงพลังปกป้องสถาบัน

603456767425file

จากบริเวณสี่แยกศาลาประชาคม ถึงบริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เทศบาลเมืองเบตง จากนั้นร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ชูพระบรมฉายาลักษณ์ และโบกสะบัดธงชาติไทย พร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ 3 ข้อ

608195

1.ประชาชนชาวอำเภอเบตงขอยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงป็นประมุข เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติสืบไป

2.ประชาชนชาวอำเภอเบตงเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี

3.ประชาชนชาวอำเภอเบตงขอสนองพระราชปณิธาน "รักษา สืบสาน ต่อยอด" สร้างความเสียสละ สร้างความสามัคคี สร้างความจงรักภักดี ปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่

105512532874898214

นายบัณฑิต ประเสริฐคงแก้ว ประธาน เครือข่ายเบตงรักชาติ เปิดเผยว่า วันนี้มารวมพลังแสดงจุดยืน เดินขบวนแสดงเจตนารมณ์จงรักภักดีเทิดทูนสถาบัน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย และพสกนิกรชาวอำเภอเบตง จ.ยะลา อย่างหาที่สุดมิได้

115532

ด้าน พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน พระหากษัตริย์เป็นสถาบัน คู่บ้าน คู่เมือง เป็นสัญลักษณ์ของชาติ เป็นประมุขของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นพลังในการสร้างขวัญและกำลังใจของประชาชนส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมีส่วนสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

380929657032

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่